inistiatif-ms

8th August 2018

Pembangunan Komuniti/CSR

MBI juga memainkan peranan dalam membantu dan menyokong usaha pembangunan kerajaan negeri Selangor dan untuk menunaikan tanggungjawab sosial kepada masyarakat umum melalui program pembangunan komuniti dan […]
2nd August 2018

Pembangunan, pembersihan dan Pemuliharaan Sungai Klang

Selangor Maritime Gateway merupakan agenda Kerajaan Negeri Selangor dengan pelan jangka panjang untuk memacu ekonomi negeri melalui ekonomi maritim. Projek yang diselia oleh Landasan Lumayan S/B, […]
2nd August 2018

Early Intervention Program (EIP)

Program EIP MBI menyokong satu pendekatan asas kepada pendidikan dengan mengenal pasti kesenjangan dalam eko-sistem pendidikan terutamanya bagi kanak-kanak istimewa. EIP menyediakan solusi kepada ibu bapa […]
2nd August 2018

Smart Selangor

Smart Selangor merupakan suatu usaha untuk menjadikan Selangor sebagai negeri terunggul di rantau ASEAN yang peduli rakyat, dilandasi dengan penggunaan teknologi terkini bagi meningkatkan kualiti hidup […]
64cb75dee14083feeed5f4fa2592ff11