Pembangunan Komuniti/CSR

Pembangunan, pembersihan dan Pemuliharaan Sungai Klang
2nd August 2018
LAUNCH OF MENTERI BESAR SELANGOR (INCORPORATED) (MBI SELANGOR) RECYCLING INITIATIVE
20th August 2018

MBI juga memainkan peranan dalam membantu dan menyokong usaha pembangunan kerajaan negeri Selangor dan untuk menunaikan tanggungjawab sosial kepada masyarakat umum melalui program pembangunan komuniti dan CSR.

Program-program ini termasuklah sokongan kepada gelandangan, keluarga berpendapatan rendah, pendidikan, sukan dan kesenian.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

64cb75dee14083feeed5f4fa2592ff11