Early Intervention Program (EIP)

Smart Selangor
2nd August 2018
Pembangunan, pembersihan dan Pemuliharaan Sungai Klang
2nd August 2018

Program EIP MBI menyokong satu pendekatan asas kepada pendidikan dengan mengenal pasti kesenjangan dalam eko-sistem pendidikan terutamanya bagi kanak-kanak istimewa.

EIP menyediakan solusi kepada ibu bapa yang mempunyai anak dikenal pasti dengan kelewatan perkembangan, dan boleh mendapatkan rujukan kepada pakar jika diperlukan. Program ini juga menyediakan beberapa kursus keibubapaan. Program ini disediakan untuk membolehkan ibu bapa melibatkan diri secara aktif dengan penjagaan awal anak-anak mereka, dengan harapan anak mereka dapat berintegrasi secara lancar kepada masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

64cb75dee14083feeed5f4fa2592ff11