Inisiatif Peduli Rakyat

RANTAIAN MESRA SDN BHD (“RMSB”)

RMSB telah diamanahkan oleh Kerajaan Negeri Selangor untuk mentadbir beberapa inisiatif di bawah program Merakyatkan Ekonomi Selangor(MES) – sekarang dikenali sebagai Inisiatif Peduli Rakyat (IPR) – iaitu Skim Mesra Usia Emas; Skim Kesihatan Wanita Selangor; Pusat Dialisis Rakyat; Bantuan Asim Rakyat Skim; Dan Skim Bantuan Tadika Selangor.

Laman web: http://www.rmsb.my/


YAYASAN WARISAN ANAK SELANGOR “(YAWAS”)

YAWAS ditubuhkan untuk menyokong agenda Kerajaan Negeri Selangor di bawah program "Merakyatkan Ekonomi Selangor" – sekarang dikenali sebagai Inisiatif Peduli Rakyat (IPR). Objektif utamanya ialah untuk membentuk, mempromosi dan mengurus dana demi manfaat dan kebajikan rakyat Selangor yang dilahirkan dan didaftarkan di Negeri Selangor mulai 1 Januari 2008, melalui Tabung Warisan Anak Selangor ("TAWAS").

Laman web : http://www.yawas.my/


YAYASAN HIJRAH SELANGOR

Hijrah Selangor adalah program mikro kredit bersepadu yang ditubuhkan untuk menggabungkan skim-skim kredit mikro yang pernah dilancarkan oleh Kerajaan Negeri Selangor sejak tahun 2010. Objektif utamanya adalah untuk mengembangkan kelas menengah di Selangor menerusi pelaksanaan sistem pengagihan modal tambahan untuk penubuhan perniagaan mereka.

Website : http://www.hijrahselangor.com/

64cb75dee14083feeed5f4fa2592ff11