Inovasi dan Infrastruktur

SMARTSEL SDN BHD

SMARTSEL merupakan sebuah syarikat infrastruktur IT yang telah diberi mandat untuk membangun serta mewujudkan Smart Digital Infrastructure & Solution yang dapat menambahbaik perkhidmatan kerajaan kepada Rakyat.


SSDU Innovations Sdn Bhd (SSDU)

Diberi mandat oleh Kerajaan Negeri Selangor untuk memacu pelaksanaan inisiatif Smart Selangor. Smart Selangor bertujuan untuk menyediakan rakyat Selangor dengan persekitaran yang selamat dan ditadbir dengan baik dalam rangka empat tiang yang merupakan inovasi, kesambungan, perpaduan sosial dan kemampanan.


64cb75dee14083feeed5f4fa2592ff11