Pelaburan

KUMPULAN DARUL EHSAN BERHAD (“KDEB”)

Sebuah konglomerat pelaburan dengan kepentingan perniagaan dalam pelbagai industri termasuk infrastruktur dan utiliti, pembangunan hartanah dan pengurusan sisa pejal. Selain daripada mengembangkan kepentingan perniagaan dan pelaburan yang sedia ada, KDEB sentiasa terbuka untuk meneroka peluang perniagaan baru di dalam pelbagai bidang.

Antara anak syarikat KDEB yang terkemuka adalah:

  1. Kumpulan Perangsang Selangor (KPS), sebuah perbadanan tersenarai awam negeri Selangor, menumpukan pelaburan dalam enam sektor teras iaitu pembuatan, perdagangan, pelesenan, infrastruktur dan utiliti, minyak dan gas serta telekomunikasi.
  2. Kumpulan Hartanah Sdn Bhd (KHSB), cabangan hartanah KDEB, memiliki 76.67% ekuiti CSSB.
  3. Central Spectrum (M) Sdn. Bhd. (CSSB) adalah sebuah syarikat pembangunan hartanah yang terkenal dengan membangunkan Pulau Indah Industrial Park (PIIP).
  4. Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd (Air Selangor), menyediakan perkhidmatan bekalan air holistik di negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.

Laman web: www.kdeb.com

64cb75dee14083feeed5f4fa2592ff11