Pembangunan Harta Tanah

PERMODALAN NEGERI SELANGOR BERHAD (“PNSB”)

Sebagai salah satu syarikat pembangunan hartanah milik Kerajaan Negeri Selangor, PNSB memberi tumpuan dalam pembangunan hartanah kediaman dan komersil serta pembangunan perumahan mampu milik di bawah program Rumah Selangorku dalam menyokong agenda Kerajaan Negeri. Selain daripada pembangunan hartanah, PNSB juga menawarkan perkhidmatan profesional dan nasihat dalam bidang perkhidmatan insurans dan perundingan berhubung dengan pembangunan hartanah.
Laman web: www.pnsb.com.my

64cb75dee14083feeed5f4fa2592ff11