Pengurusan Sisa Pepejal

KDEB Waste Management Sdn Bhd (KDEBWM)

KDEB Waste Management Sdn Bhd (KDEBWM) adalah 100% milik Menteri Besar Selangor Pemerbadanan (MBI). Ianya telah dilantik oleh Kerajaan Negeri Selangor sebagai Syarikat Pengurus Projek untuk menguruskan kutipan sampah domestik dan pembersihan awam di Majlis Perbandaran Klang (MPK), Majlis Perbandaran Selayang (MPS) dan Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ) dengan kontrak tempoh kontrak (7) tahun.

Anak syarikat dimiliki penuh oleh KDEBWM, Hebat Abadi Sdn Bhd (HASB), adalah penyedia perkhidmatan pengurusan sisa pepejal isi rumah, industri, komersil dan institusi.

Laman web: http://www.kdebwm.com/

64cb75dee14083feeed5f4fa2592ff11