Perkhidmatan Kutipan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam

Wi-Fi Smart Selangor
1st August 2018
Smart Selangor
2nd August 2018

Pelantikan KDEB Waste Management Sdn Bhd (KDEBWM) sebagai Project Management Company (PMC) untuk pengurusan perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam di Majlis Perbandaran Klang bermula pada Julai 2016, dan KDEBWM kini mula mengambil alih pengurusan sisa pejal di sekitar negeri Selangor.

Dengan mengutamakan kaedah Smart Waste Management, KDEBWM menjanjikan pengurusan perkhidmatan kutipan sisa pepejal yang lebih efektif, efisyen, pantas dan sistematik menggunakan teknologi termasuklah sistem AVLS, CCTV, Centralised Command Centre, aplikasi iClean Selangor, lori kompaktor berteknoloji tinggi, dan road sweeper, antara lainnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

64cb75dee14083feeed5f4fa2592ff11