Wi-Fi Smart Selangor

KEPIMPINAN UNGGUL, KESINAMBUNGAN KECEMERLANGAN – SEKALUNG PENGHARGAAN DAN UCAPAN TAHNIAH
25th June 2018
Perkhidmatan Kutipan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam
2nd August 2018

Rakyat Selangor dapat melayari internet secara percuma dan menerima informasi terkini semuanya di hujung hari. Sehingga Disember 2017, sebanyak 3,610 AP Wi-Fi Smart Selangor telah dipasang di seluruh negeri.

Jumlah bilangan yang berdaftar bagi tahun 2017 adalah sebanyak 893,602 dan jumlah bilangan sesi langganan Wi-Fi adalah sebanyak 20,170,644.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

64cb75dee14083feeed5f4fa2592ff11